مفهوم علائم اختصاری حک شده روی سیلندر و شیر سیلندر(علائم فشار)

انواع شعله جوشکاری اکسی استیلن
انواع شعله اکسی استیلن و ویژگی های آن
دسامبر 31, 2023
علائم اختصاری روی سیلندر و شیر سیلندر
آیا تا بحال به علائم اختصاری فشار روی سیلندر و شیر سیلندر توجه نموده اید؟ خصوصیات سیلندر استاندارد، ویژگی شیر استاندارد، تعاریف انواع فشار، فشار تست چیست؟ فشار کاری چیست؟ فشار استاندارد شیر سیلندر چه مقدار است؟ فشار تست سیلندر استیلن چه میزان است؟
برای پاسخ سوالات مشابه با ساپراگاز همراه باشید. هدف کارخانه استیلن ساپراگازراگا از ارائه این مقاله آشنایی با انواع فشارکپسول و شیر کپسول، خلاصه کردن اصطلاحات فشار و تعاریف فشار همانطور که در استانداردها و مقررات قابل اجرا ارجاع شده است.

منابع


دامنه اصطلاحات فشار و تعاریف این پژوهشنامه فنی آنهایی هستند که در مقررات و استانداردهای مربوط به اروپا آمده است. اولین نقطه مرجع توافقنامه اروپایی در مورد حمل کالاهای خطرناک از طریق جاده (ADR)، برای این سند استفاده شده است.
مرجع دوم کمیته فنی ISO/TC58، سیلندرهای گاز است و شامل سه کمیته فرعی است:
1)اتصالات سیلندر ISO/TC58/SC2
2)طراحی سیلندر ISO/TC58/SC3
3)الزامات عملیاتی ISO/TC58/SC4 برای سیلندرهای گاز
جهت آشنایی با کدهای رنگی سیلندر می توانید مقاله استاندارد رنگ سیلندر را مشاهده نمایید.

فشار کاری سیلندرWorking pressure of a cylinder


فشار کاری یک اصطلاح رایج است که در بسته های سیلندر و اجزای مرتبط در محدوده ISO/TC58 استفاده می شود. فشار کاری بین گازهای فشرده و محلول متفاوت است. ISO 10286 فشار کاری یک گاز فشرده را به صورت زیر تعریف می کند:
فشار ته نشینی یک گاز فشرده در دمای مرجع یکنواخت 15 درجه سانتیگراد در یک گاز کامل
ISO 10286فشار کاری یک گاز محلول را به صورت زیر تعریف می کند:
فشار ته نشین شده در دمای مرجع یکنواخت 15 درجه سانتیگراد در یک سیلندر استیلن حاوی محتوای حلال مشخص شده و حداکثر محتوای استیلن
این تعاریف در چندین استاندارد در محدوده ISO/TC58 SC2، SC3 و SC4 مورد استفاده قرار می گیرند و برای توصیف فشار پایه ای که یک مورد از تجهیزات را می توان طراحی یا آزمایش کرد، استفاده می شود.

فشار کاری با چه علامتی نشان داده می شود؟


فشار کاری اغلب با علامت pw به اختصار خوانده می شود و فشار کاری رایج اروپا برای گازهای فشرده 200 بار و 300 بار است.
در تصویر زیر می توانید فشار کاری کپسول استیلن را مشاهده نمایید که مقدار آن 16 بار است.

فشار تست (Test pressure) چیست؟


فشار تست یک اصطلاح رایج است که در بسیاری از استانداردها در محدوده ISO TC58 استفاده می شود. در ساده ترین شکلش،می توان آن را در ISO 10286 تعریف کرد:

"فشار مورد نیاز اعمال شده در طول آزمایش فشار".


با این حال، مقدار فشار تست بسته به نوع تجهیزات بسته بندی که روی آن اعمال می شود، متفاوت است. فشار تست فقط به یک مورد از تجهیزات بسته سیلندر در طول آزمایش اعمال می شود. در حین تأیید نوع، ساخت یا آزمایش مجدد.


فشار تست سیلندرTest pressure of a cylinder


برای یک سیلندر، فشار آزمایش اغلب با علامت ph بیان می شود. به طور کلی فرض بر این است که، برای یک گاز فشرده، ph = 1.5 × pw، برای سیلندرهای طراحی و ساخته شده مطابق با ISO 9809-1 ،سیلندرهای گاز و سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل شارژ .
به عنوان مثال، برای یک سیلندر با فشار کاری 200 بار، فشار آزمایش (فشار تست) مربوطه آن 300 بار خواهد بود.
برای گازهای مایع، مانند دی اکسید کربن، فشار تست توسط دستورالعمل بسته بندی P200 ADR تعریف می شود و بر اساس فشار بالا گاز مایع مربوطه در 65 درجه سانتی گراد است.

فشار تست سیلندر گازاستیلن Test pressure of gas acetylene cylinder


برای گازهای محلول مانند استیلن، فشار تست توسط دستورالعمل بسته بندی P200 ADR تعریف شده است و بر اساس فشار بالا گاز محلول مربوطه در 65 درجه سانتیگراد.
فشار آزمایش سیلندر(تست سیلندر) معمولاً یک فشار هیدرولیکی است که باید در طی آزمایشات مختلف به عنوان بخشی از تأیید نوع و بررسی های ساخت به یک سیلندر اعمال شود تا بتوان توانایی آن را برای دستیابی به موارد مختلف ارزیابی کرد.

به عنوان مثال، حداکثر انبساط حجمی.


بسته‌های سیلندر و منیفولد نیز با توجه به تعریف فشار آزمایشی از همان فلسفه سیلندر پیروی می‌کنند.
جهت استعلام قیمت سیلندراستیلن، شیر استیلن،شیر اکسیژن، شیر co2و... با ساپراگاز تماس حاصل نمایید
در تصویر زیر فشار تست سیلندر استیلن قابل مشاهده است که روی بدنه سیلندر حک شده است و مقدار آن 52 بار است.

فشار تست شیر سیلندرTest pressure of a valve


فشار تست سوپاپ معمولاً فشار گازی است که باید در طی آزمایش‌های مختلف به عنوان بخشی از تأیید نوع و بررسی‌های ساخت به شیر اعمال شود تا بتوان توانایی آن را برای دستیابی به نیازهای مختلف ارزیابی کرد. فشار آزمایشی شیر حداکثر فشاری را که شیر می تواند در حین کار در معرض آن قرار گیرد محدود نمی کند.


فشار تست شیر با چه علامتی نشان داده می شود؟


برای یک شیر، فشار تست اغلب با علامت اختصاری pvt خوانده می شود.


نحوه محاسبه فشار تست شیر سیلندر چگونه است؟


برای یک گاز فشرده، pvt = 1.2 × pw. به عنوان مثال، برای یک شیر با فشار کاری 200 بار، فشار تست مربوطه آن 240 بار خواهد بود.


فشار تست شیر سیلندر استیلن acetylene sylinder و سیلندر دی اکسید کربن چه مقدار است؟


برای گازهای محلول مانند استیلن، فشار تست توسط دستورالعمل بسته بندی P200 ADR تعریف می شود و بر اساس فشار توسعه یافته گاز محلول مربوطه در 65 درجه سانتی گراد است.
برای گازهای مایع، مانند دی اکسید کربن، فشار تست توسط دستورالعمل بسته بندی P200 ADR تعریف می شود و بر اساس فشار توسعه یافته گاز مایع مربوطه در 65 درجه سانتی گراد است.

در تصویر زیر شیر سیلندر اکسیژن و شیر سیلندر استیلن را مشاهده می کنید که فشار تست شیر اکسیژن 375 بار و فشار کاری شیر اکسیژن 250 بار است و روی آن حک شده است. در این تصویر فشار تست شیر استیلن 70 بار است.

فشار ترکیدگی (Burst pressure) چیست؟


فشار ترکیدگی یک اصطلاح رایج است که در بسیاری از استانداردها در محدوده ISO/TC58 استفاده می شود.
ISO 10286 فشار ترکیدگی را به صورت زیر تعریف می کند:

"بالاترین فشار بدست آمده در سیلندر در طول آزمایش ترکیدگی"تعریف فشار ترکیدگی شیر کپسول


برای یک شیر می تواند به این صورت تعریف شود:

"حداقل فشار اعمال شده به شیر در طول آزمایش فشار ترکیدگی هیدرولیک"تفاوت فشار ترکیدگی سیلندر و شیر سیلندر در چیست؟


برای سیلندر حداکثر فشار اعمال شده قبل از پارگی است. و برای یک شیر حداقل فشار اعمال شده بدون پارگی است.


تعریف فشار ترکیدگی کپسول


برای یک سیلندر، فشار ترکیدگی اغلب با علامت pb به اختصار بیان می شود و حداکثر فشار هیدرولیک است که قبل از پاره شدن روی سیلندر اعمال می شود.
حداقل فشار ترکیدگی مورد نیاز می‌تواند متفاوت باشد، اما

طبق استاندارد ISO 9809-1 ، فشار ترکیدگی باید برابر یا بیشتر از 1.6 برابر فشار آزمایش(تست)، ph باشد.


به عنوان مثال، سیلندر با فشار آزمایشی 300 بار باید حداقل فشار ترکیدگی 480 بار داشته باشد.


تعریف فشار ترکیدگی شیر کپسول و نحوه محاسبه آن


برای یک شیر، فشار ترکیدگی اغلب با علامت اختصاری pvbt خوانده می شود و این حداقل فشار هیدرولیکی است که یک شیر بدون تغییر شکل قابل مشاهده دائمی، تحمل می کند.
حداقل فشار ترکیدگی مورد نیاز برای یک شیر یک مقدار تعریف شده است که نسبت به فشار آزمایش محاسبه می شود.به صورت pvbt = 2.25 × pw تعریف شده است.
به عنوان مثال، یک شیر با فشار کاری 200 بار باید حداقل فشار ترکیدگی 450 بار داشته باشد.

جهت استعلام قیمت سیلندرهای وارداتی و سیلندرهای چینی استیلن می توانید با ساپراگاز تماس حاصل نمایید.

تضمین کیفیت و قیمت در کارخانه استیلن ساپراگازراگا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *