پشت بند فنری انواع کپسول

پشت بند چدنی انواع کپسول
فوریه 3, 2017
انواع شفت
فوریه 3, 2017


پشت بند مانومتر هنگامی که شیر کپسول رزوه آن دچار اشکال میشود یا به کل خورده می شود بر روی شیر اکسیژن سوار می شود و به راحتی اکسیژن انتقال پیدا می کند.
پشت بند به رگلاتور متصل شده و از سمت دیگر به شیر سیلندر وصل میشود و توسط پیچ و فنر برگشتی قابل محکم و آزاد شدن می باشد. کرپی نام دیگر همین ابزار می باشد که علاوه بر آن، نام های دیگه ای در خصوص این ابزار یاد میشود.