مهره ها در سه گروه جایگذاری می شوند که شرکت ساپراگاز سعی دارد توضیح مختصری را بیان نماید:

مهره استیلن، مهره اکسیژن و مهره هرز

تفاوت ظاهری آن ها به این صورت است که مهره استیلن و اکسیژن دارای رزوه هستند در صورتی که مهره هرز بدون رزوه می باشد.

تفاوت کاربردی آنها به این صورت است که مهره استیلن و اکسیژن جهت اتصال شیر سیلندر به منیفولد یا مانومتر استفاده می شود ولی از مهره هرز فقط برای اتصال شیر سیلندر به مانومتر با استفاده از پشت بند استفاد می شود.

مهره ها می توانند از جنس برنج یا استیل باشند که بیشتر مصرف آن ها از نوع برنج است. شکل ظاهری آن ها به صورت شش ضلعی است که توسط آچار باز و بسته می شود.

جهت سفارش مهره می توانید با شرکت ساپراگاز تماس حاصل نمایید.