خدمات ساپرا گاز

- تولید وشارژ گاز استیلن صنعتی، آزمایشگاهی و فورجینگ
-توزیع گاز آرگون، اکسیژن، co2، هلیوم و گازهای ترکیبی
- ساخت قطعات اصلی دستگاه استیلن
- ساخت پالت های 6،9،12،16 تایی مورد نیاز جهت گازهای مختلف
- حمل و نقل سیلندر از محل تولید به مکان های مصرف و بالعکس
- ارائه خدمات مربوط به نگهداری و سرویس سیلندرها و تزریق استون
- خرید و فروش انواع سیلندر
- خرید و فروش مانومتر استیلن و اکسیژن و مطعلقات سیلندر که شامل شفت، شیراکسیژن و استیلن و co2، آچار استیلن ، مهره استیلن و اکسیژن،پشت بند و... از دیگر فعالیت های شرکت ساپرا گاز است.